maatregel

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)maatregel
Definitie (nl)activiteiten die worden uitgevoerd ter verbetering van werken.
Label (en)measure
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
maatregelCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
EUfonds (Domeintabel)Gerelateerdmaatregel
KRWMaatregelGebiedsniveau (Domeintabel)Gerelateerdmaatregel
KRWSleutelTypeMaatregel (Domeintabel)Gerelateerdmaatregel
RDF.jpg
Aquo history.png