bedrijfswater

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bedrijfswater
Definitie (nl)gebruikswater op een rwzi , is GEEN drinkwater maar (gefilterd) effluent
Synoniem (nl)reinwater, straatwater, terreinrioleringwater, terreinwater
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bedrijfswaterBreder
bedrijfswaterCategorie van
bedrijfswaterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Bedrijfswater (Domeinwaarde)Gerelateerdbedrijfswater
bedrijfswateraanvoerleiding (Begrip)Gerelateerdbedrijfswater
sproeiwater (Begrip)Gerelateerdbedrijfswater
RDF.jpg
Aquo history.png