woz-object

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)woz-object
Definitie (nl)volgens de bepalingen in de Wet WOZ wordt de afbakening van een onroerende zaak (verder aangeduid als WOZ object) bepaald door het feit dat voor het WOZ object 1 eigenaar en 1 gebruiker aangewezen kunnen worden
Toelichting (nl)De straat- en woonplaatsnaam kan via de postcode/huisnummer combinatie uit de PTT postcode tabel gehaald worden.
BronStuf-WOZ
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
woz-objectBreder
woz-objectGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aandeel waarde bebouwd (Begrip)Gerelateerdwoz-object
correspondentie (Begrip)Gerelateerdwoz-object
waterschaps-perceeldeel (Begrip)Gerelateerdwoz-object
RDF.jpg
Aquo history.png