maatgevende hoge waterstand (pleziervaart)

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)maatgevende hoge waterstand (pleziervaart)
Definitie (nl)de waterstand die gemiddeld 2% van het zomerhalfjaar wordt overschreden
Toelichting (nl)Zomerhalfjaar = 1 april t/m 1 oktober / tijdvak is een langjarige periode van tenminste 10 jaar
AfkortingMHW
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
maatgevende hoge waterstand (pleziervaart)Categorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png