bathymetrie

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bathymetrie
Definitie (nl)het meten van de diepte van de meren, zeeën en oceanen.
Toelichting (nl)Ook het in kaart brengen van de waterbodem, compleet met diepteverschillen en obstakels zijn inbegrepen in de bathymetrie.
Bronwww.vliz.be
Label (en)bathymetry
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bathymetrieCategorie van
bathymetrieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
kaart (Begrip)Gerelateerdbathymetrie
meer (Begrip)Gerelateerdbathymetrie
oceaan (Begrip)Gerelateerdbathymetrie
zee (Begrip)Gerelateerdbathymetrie
RDF.jpg
Aquo history.png