grondwaterlichaam

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)grondwaterlichaam
Definitie (nl)een afzonderlijke grondwatermassa in een of meer watervoerende lagen
Label (en)groundwater body
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
grondwaterlichaamCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
ClassificatieKRWGW (Domeintabel)Gerelateerdgrondwaterlichaam
EUfonds (Domeintabel)Gerelateerdgrondwaterlichaam
KRWMaatregelGebiedsniveau (Domeintabel)Gerelateerdgrondwaterlichaam
KRWMaatregeltype (Domeintabel)Gerelateerdgrondwaterlichaam
KRWStroomgebiedsdistrict (Domeintabel)Gerelateerdgrondwaterlichaam
Normgroep (Domeintabel)Gerelateerdgrondwaterlichaam
Normkader (Domeintabel)Gerelateerdgrondwaterlichaam
SGBPTitel (Domeintabel)Gerelateerdgrondwaterlichaam
Waterbeheerder (Domeintabel)Gerelateerdgrondwaterlichaam
RDF.jpg
Aquo history.png