bui-oscillaties

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bui-oscillaties
Definitie (nl)onregelmatige schommelingen van de waterspiegel met wisselende periode, die vooral bij zware storm optreden
Toelichting (nl)De periode ligt tussen die van wind- en getijgolven en houdt enkele uren tot dagen aan.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bui-oscillatiesCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png