veiligheid

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)veiligheid
Definitie (nl)veiligheid is één van de vier thema’s binnen Wegbeheer. Dit thema richt zich met name op het genereren van maatregelen die de verkeersveiligheid van het HWN voor de weggebruiker vergroten.
Label (en)safety
Label (de)sicherheit
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
veiligheidCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png