bellenscherm

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bellenscherm
Definitie (nl)een installatie over de bodem van een waterloop om twee soorten van met elkaar in open verbinding staande oppervlaktewateren te scheiden of om de waterkwaliteit van een oppervlaktewater te verbeteren door middel van luchtbellen
BronGWN
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bellenschermBreder
bellenschermGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Bellenscherm (Domeinwaarde)Gerelateerdbellenscherm
oppervlaktewater (Begrip)Gerelateerdbellenscherm
waterkwaliteit (Begrip)Gerelateerdbellenscherm
RDF.jpg
Aquo history.png