doodtij

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)doodtij
Definitie (nl)het of de minst ontwikkelde der getijden kort na eerste of laatste kwartier
Toelichting (nl)in het Nederlandse getijgebied na 2 à 3 dagen. Naast de globale aanduiding waar het meervoud (getijden) in de definitie betrekking op heeft, kan b.v. in berekeningen een exact punt in de halve maancyclus worden gehanteerd.
BronVerklarende Hydrologische Woordenlijst, CHO, "Rapporten en nota's" nr.16, 's-Gravenhage, 1986 (gewijzigd).
Synoniem (nl)kranktij
Label (en)neap tide
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
doodtijCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png