beneden de wind

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)beneden de wind
Definitie (nl)aan de kant waar de wind naartoe blaast.
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beneden de windCategorie van
beneden de windGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
wind (Begrip)Gerelateerdbeneden de wind
RDF.jpg
Aquo history.png