maatgevende lage waterstand (pleziervaart)

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)maatgevende lage waterstand (pleziervaart)
Definitie (nl)de waterstand die gemiddeld 2% van het zomerhalfjaar wordt onderschreden
Toelichting (nl)Zomerhalfjaar = 1 april t/m 1 oktober / tijdvak is een langjarige periode van tenminste 10 jaar
AfkortingMLW
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
maatgevende lage waterstand (pleziervaart)Categorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png