vispassage

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)vispassage
Definitie (nl)een kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren
BronLegger info waterkwantiteit
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
vispassageBreder
vispassageGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aalpijp (Begrip)Bredervispassage
bekkentrap (Begrip)Bredervispassage
deniltrap (Begrip)Bredervispassage
vislift (Begrip)Bredervispassage
vissluis (Begrip)Bredervispassage
vistrap (Begrip)Bredervispassage
Vispassage (Domeinwaarde)Gerelateerdvispassage
vismigratie (Begrip)Gerelateerdvispassage
RDF.jpg
Aquo history.png