afvalwaterstroom

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)afvalwaterstroom
Definitie (nl)een volgens het lozingsschema afzonderlijke stroom van afvalwater die al dan niet een lozingsobject verlaat en die bij verlaten van het lozingsobject valt onder een lozing als bedoeld onder artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Toelichting (nl)De afvalwaterstromen worden onderscheiden en genummerd of gecodeerd op het lozingsschema zoals dat voor het lozingsobject is samengesteld. Onderscheiden worden ondermeer de volgende soorten afvalwaterstromen: huishoudelijk afvalwater, procesafvalwater, koelwater, bedrijfsafvalwater en verontreinigd hemelwater. Dit kenmerk wordt overigens bij de entiteit lozing.punt vastgelegd (zie gegevenselement soort geloosd water).
BronGWL
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afvalwaterstroomBreder
afvalwaterstroomGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
locatie (Begrip)Gerelateerdafvalwaterstroom
lozingsobject (Begrip)Gerelateerdafvalwaterstroom
lozingspunt (Begrip)Gerelateerdafvalwaterstroom
meetpunt (Begrip)Gerelateerdafvalwaterstroom
oppervlaktewater (Begrip)Gerelateerdafvalwaterstroom
overnamepunt (Begrip)Gerelateerdafvalwaterstroom
RDF.jpg
Aquo history.png