maximum

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)maximum
Begin geldigheid2016/01/19
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
maximum waarde (Begrip)Gebruik voormaximum
Maximum (Domeinwaarde)Gerelateerdmaximum
Maximum (Domeinwaarde)Gerelateerdmaximum
maximum waarde (Begrip)Gerelateerdmaximum
RDF.jpg
Aquo history.png