rol adres

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)rol adres
Definitie (nl)de rol die aangeeft wat de functie van het gekoppelde adres is
Toelichting (nl)Met gegevens element 'codering UvW entiteit' kan vastgelegd worden aan welke entiteit de rol is gerelateerd. Het gegevens element 'id voorkomen record' is bepalend binnen de entiteit.
BronAdventus
Label (en)role address
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
rol adresGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
adres (Begrip)Gerelateerdrol adres
correspondentie (Begrip)Gerelateerdrol adres
heffingsobject (Begrip)Gerelateerdrol adres
klacht/melding voorval (Begrip)Gerelateerdrol adres
kunstwerk (Begrip)Gerelateerdrol adres
RDF.jpg
Aquo history.png