brak water

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)brak water
Definitie (nl)water waarvan het zoutgehalte beduidend lager ligt dan dat van zeewater.
Toelichting (nl)De totale concentratie van opgeloste zouten ligt gewoonlijk tussen de 1000 en 10000 mg/l. Bij meting van chloride, water met een chloridengehalte tussen 300 en 10.000 mg/l.
BronRedeke, H.C. (postume uitgave), Hydrobiologie van Nederland. De zoete wateren. Backhuys en Meesters, Amsterdam, 1975, gewijzigd
Label (en)Brackish (water)
Label (de)brackwasser
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
brak waterCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png