mariene beschermde gebieden

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)mariene beschermde gebieden
Definitie (nl)elk intertidaal of subtidaal gebied dat, samen met de waterkolom en de bijhorende flora, fauna, historische en culturele aspecten, een status is toegekend met als doel het gebied of een deel ervan te beschermen.
Toelichting (nl)MPAs kunnen voor verschillende doeleinden dienen: om een bepaalde soort te beschermen, om de visserij duurzaam ontwikkelen, of om ganse ecosystemen, kinderkamergebieden en zeldzame habitats te beschermen. Deze gebieden kunnen ook dienen voor het behouden
AfkortingMPA
Bronwww.vliz.be
Synoniem (nl)Marine Protected Areas
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
mariene beschermde gebiedenCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png