Waterbeheerder

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector.


Domeinwaarden

Domeinwaarden vervallen

Domeinwaarden incl. vervallen

Eigenschappen

Id372
VoorkeurslabelWaterbeheerder
Definitie (nl)Organisatorische eenheid of derde (niet-natuurlijke rechtspersoon) verantwoordelijk voor de zorg en het gebruik van (een deel van) een hydrologisch systeem

Toelichting:

De onderverdeling kan betreffen een fysiek deelsysteem, danwel een functioneel deelsysteem (kwantitatief en kwalitatief)
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatiewww.ihw.nl
URL achtergrondinformatiehttps://acceptatie.aquo.nl/index.php/Speciaal:Redirect/file/Praktijkrichtlijn-domeintabellen-im-metingen.pdf
Is open domeinN
Begin geldigheid01-10-2011 00:00:00
Eind geldigheid01-01-2100 00:00:00
Datum gewijzigd13-03-2019 00:00:00
XSDAquo-domein_waterbeheerder_2013.xsd
MetadataCodes, Omschrijving, Groep, Opgericht in, Opgeheven per, Id, Namespace, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd

Categorie van

Gerelateerd


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Waterbeheerder gebruikt worden:

Exporteren

Aquo history.png
Search.png
Rdf.jpg
CSV.jpg
JSON.png