dijknol

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)dijknol
Definitie (nl)voor de eigenlijke waterkering liggend waterkeringelement
Toelichting (nl)Een vooruitgeschoven verdediging ten behoeve van de bescherming van zwakke punten in de waterkering.
BronUvW: GWK, Dijkgis, gewijzigd
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
dijknolBreder
dijknolCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Dijknol (Domeinwaarde)Gerelateerddijknol
RDF.jpg
Aquo history.png