phi

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)phi
Definitie (nl)Krumbein phi, phi = -log2 D(diameter in mm)
Toelichting (nl)eenheid te gebruiken bij korrelgrootte (sediment)
Bronhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Korrelgrootte_(sediment)
Begin geldigheid2018/08/07
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
phiCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png