beekleem

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)beekleem
Definitie (nl)natuurlijk, fijn materiaal, afgezet in riviertjes of stroompjes - met meer of minder plastisch-cohesieve eigenschappen, die afhankelijk zijn van het vochtgehalte. Het is minder fijn dan klei - het lutumgehalte is geringer
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beekleemBreder
beekleemCategorie van
beekleemGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beek (Begrip)Gerelateerdbeekleem
rivier (Begrip)Gerelateerdbeekleem
RDF.jpg
Aquo history.png