alarmrol

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)alarmrol
Definitie (nl)op koopvaardij- en passagiersschepen de lijst met de algemene en individuele verplichtingen van de bemanning in geval van brand of ander gevaar.
Toelichting (nl)Deze taken moeten regelmatig worden geoefend.
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
alarmrolCategorie van
alarmrolGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
schip (Begrip)Gerelateerdalarmrol
RDF.jpg
Aquo history.png