Materialen_voor_bekleding_waterkering

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector.


Domeinwaarden

Domeinwaarden incl. vervallen

Eigenschappen

Id484
VoorkeurslabelMaterialen_voor_bekleding_waterkering
Definitie (nl)Een aanduiding voor het type materiaal waarmee een waterkering is bekleed
Reden beeindigingRfC W-1010-0014, samenvoegen 2 tabellen in 1 tabel
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatiehttp://www.ihw.nl
Vervangen doorMat._v._bekl._waterk._of_profiel
Is open domeinN
Begin geldigheid2011-10-19
Eind geldigheid2011-10-20
MetadataCodes, Omschrijving, Afkorting, Id, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd

Categorie van


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Materialen_voor_bekleding_waterkering gebruikt worden:

  • Codes (Aquo-code)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Afkorting (Afkorting van het begrip, bijvoorbeeld "OTL" (skos:notation))
  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Aquo history.png
Search.png
Rdf.jpg
CSV.jpg
JSON.png