alfanumerieke waarde

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)alfanumerieke waarde
Definitie (nl)niet getalsmatig vast te leggen uitkomst van een meting of toetsing.
BronUMA-m
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
alfanumerieke waardeCategorie van
alfanumerieke waardeHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-alfanumerieke-constante (Begrip)Brederalfanumerieke waarde
meting (Begrip)Heeft onderdeelalfanumerieke waarde
RDF.jpg
Aquo history.png