achterlandverbinding

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)achterlandverbinding
Definitie (nl)de transportverbinding tussen havens en regio’s in het achterland.
BronPROSES2010
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
achterlandverbindingCategorie van
achterlandverbindingHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
infrastructuur (Begrip)Heeft onderdeelachterlandverbinding
RDF.jpg
Aquo history.png