trilobieten

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)trilobieten
Definitie (nl)fossiele ongewervelde dieren die van het Cambrium tot Perm in een grote soortenrijkdom voorkwamen in de zee
Toelichting (nl)genoemd naar de drielobbige structuur en in het bezit van een uitwendig skelet en heel wat poten. De meeste exemplaren waren ca. 5-10 cm groot, de grootste maten 70 cm.
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
trilobietenCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png