bevaarbaarheidklasse

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bevaarbaarheidklasse
Definitie (nl)klassenindeling welke de bevaarbaarheid aangeeft van een vaarweg
Toelichting (nl)De toegepaste klassenindeling komt, voor wat betreft de klasse 0 t/m VII, overeen met die welke sinds 1992 door de Conferentie van Europese Ministers van Verkeer (CEMT) wordt gevolgd en welke is gebaseerd op de afmetingen van standaardschepen en duwstellen. Terwille van enkele landen, waaronder Nederland, bleek het nodig hieraan een klasse 0 (vaarwegen kleiner dan die van klasse I) toe te voegen. De klasse VII is mede in de tabel opgenomen - duwvaart met negen bakken komt echter in Nederland thans niet voor.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bevaarbaarheidklasseCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png