eustatische schommelingen

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)eustatische schommelingen
Definitie (nl)stijging van de zeespiegel als gevolg van een toename van het volume.
Toelichting (nl)Bijvoorbeeld door smeltwater en uitzetting door temperatuurstijging maar niet door verandering in de capaciteit van de oceaanbekkens.
Bronrikz
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
eustatische schommelingenCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png