toestand

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)toestand
Definitie (nl)een verzameling variabelen binnen een systeem op een bepaald tijdstip waarin alle informatie van het verleden is opgeslagen die relevant is voor de toekomst.
Toelichting (nl)De toestand is niet altijd een unieke verzameling variabelen: er kunnen verschillende verzamelingen zijn die aan de definitie voldoen.
Label (en)state
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Toestand (Domeinwaarde)Gerelateerdtoestand
RDF.jpg
Aquo history.png