nabezinken

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)nabezinken
Definitie (nl)het door middel van gravitatie verwijderen van de actiefslib uit het effluent.
Toelichting (nl)Het indikken en de opslag van actief slib
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
nabezinkenCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Nabezinken (Domeinwaarde)Gerelateerdnabezinken
RDF.jpg
Aquo history.png