wegennetwerk

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)wegennetwerk
Definitie (nl)wegenstelsel (verbonden wegen)
Label (en)road network
Label (de)strassennetz
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
wegennetwerkCategorie van
wegennetwerkGerelateerd
wegennetwerkHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beheer en onderhoud (Begrip)Gerelateerdwegennetwerk
benutting (Begrip)Gerelateerdwegennetwerk
aarden baan (Begrip)Heeft onderdeelwegennetwerk
infrastructuur (Begrip)Heeft onderdeelwegennetwerk
aarden baan (Begrip)Smallerwegennetwerk
infrastructuur (Begrip)Smallerwegennetwerk
RDF.jpg
Aquo history.png