klacht/melding voorval

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)klacht/melding voorval
Definitie (nl)een ingediende klacht of melding waarin mededeling wordt gedaan over een gebeurtenis of een omstandigheid met betrekking tot aangelegenheid die verband houdt met een bepaalde situatie of organisatie
Toelichting (nl)Onder een klacht verstaan we in dit kader: 'Een bericht van een subject waarin onvrede wordt geuit ten aanzien van een bepaalde situatie'. Onder een melding verstaan we in dit kader: een bericht van een subject waarin een voorval met een hieraan direct of indirect verbonden, onvoorzien- bare verandering van een bepaalde situatie met betrekking tot de waterschapstaken bekend wordt gemaakt.Ter controle van de melding kan een soort meting worden uitgevoerd. Verdere afhandeling in de cluster metingen, het resultaat komt als reekswaarde beschikbaar en kan basis zijn voor verdere (handhaving)actie.
BronVROM, 1995: Gegevenswoordenboek milieubeheer, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1 juni 1995, pag. 101 / UvW: 1996 GFO-M2, Adventus / RWS-R, 1996: Voorstudie WVO-INFO, Bijlage 12, pag. 39 (aangepast).
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
klacht/melding voorvalCategorie van
klacht/melding voorvalGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
doelstelling (Begrip)Gerelateerdklacht/melding voorval
rol adres (Begrip)Gerelateerdklacht/melding voorval
vak (Begrip)Gerelateerdklacht/melding voorval
RDF.jpg
Aquo history.png