Notice: Undefined variable: last_letter in /var/platform/wikifarm-3.0.x/aquo/20220924-030845/extensions/SemanticMediaWiki/src/Query/ResultPrinters/CategoryResultPrinter.php on line 232
Waardebepalingsmethode - AQUO

Waardebepalingsmethode

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector.


Zoeken


Zoekterm per kolom invullen (let op: hoofdlettergevoelig). Combinaties zijn mogelijk.

De getoonde lijst is een beperkte weergave (100 stuks) van de volledige domeintabel, er wordt gezocht over de gehele domeintabel. Gehele domeintabel downloaden? Gebruik de export functie.

Omschrijving :
Code :
Groep :
Titel :
Id :

Domeinwaarden

PaginaIdCodeOmschrijvingGroepTitelBegin geldigheidGerelateerd
CMA/3/C augustus 20011070CMA3C.01CMA/3/C augustus 2001Norm bodem/water-chemischOrganische analysemethoden. TCE extraheerbare (apolaire) stoffen met IR2022-01-25
CMA/3/D november 20211071CMA3D.21CMA/3/D november 2021Norm bodem-chemischOrganische analysemethoden. Per- en polyfluorverbindingen (PFAS)2022-01-25
CMA/2/II/A.23 december 20131069CMA2IIA23.13CMA/2/II/A.23 december 2013Norm bodem-fysischAnorganische analysemethoden / Vaste stoffen Vlottende, niet-vlottende verontreinigingen, glas op sorteer- en brekerzeefzand2022-01-05
Accreditatieprogramma04-SG.XV_v13_202004231068AP04SG.XV.20Accreditatieprogramma04-SG.XV_v13_20200423VoorschriftAccreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Grond, v13_20200423, Prestatieblad SG.XV Bepaling van het gehalte aan chloorbenzenen in grond.2022-01-05
CMA/2/IV/C.13 januari 20051067CMA2IVC13.05CMA/2/IV/C.13 januari 2005Norm bodem-fysischAnorganische analysemethoden/Compost. Zuurtegraad en totaal zout2021-11-12
NEN 7375:2004 nl1066N7375.04NEN 7375:2004 nlNorm bodem-fysischUitloogkarakteristieken - Bepaling van de uitloging van anorganische componenten uit vormgegeven en monolitische materialen met een diffusieproef - Vaste grond- en steenachtige materialen2021-10-26
WAC/III/D/003 januari 20131065WACIIID3.13WAC/III/D/003 januari 2013Norm water-fysischBepaling afmeting zwevende stoffen2021-10-26
CMA/3/X oktober 20191064CMA3X.19CMA/3/X oktober 2019Norm bodem-chemischPolychloorbifenylen en chloorbenzenen in bodemverbeterend middel en meststof2021-10-06
CMA/3/W oktober 20201062CMA3W.20CMA/3/W oktober 2020Norm bodem/water-chemischPolycyclische aromatische koolwaterstoffen en minerale olie in bodemverbeterend middel en meststof2021-10-06
CMA/2/IV/19 september 20011061CMA2IV19.01CMA/2/IV/19 september 2001Norm bodem-chemischAnorganische analysemethoden/Compost. Zware metalen2021-10-06
CMA/3/E september 20191063CMA3E.19CMA/3/E september 2019Norm bodem-chemischOplosmiddelen specifiek2021-10-06
CMA/3/R.5 september 20151060CMA3R5.15CMA/3/R.5 september 2015Norm bodem/water-chemischOrganische analysemethoden. Vluchtige minerale olie2021-07-21
NEN 14966:2019 en1059N14966.19NEN 14966:2019 enNorm milieuBuitenlucht - Bepaling van de numerieke concentratie van anorganische vezelachtige deeltjes - Scanning elektronenmicroscoop methode2021-06-18
Blauwalgenprotocol 20201058BLAUWAP:2020Blauwalgenprotocol 2020VoorschriftBlauwalgenprotocol 20202021-05-18
Blauwalgenprotocol 2012334BLAUWAP:2012Blauwalgenprotocol 2012Voorschrift vervallenBlauwalgenprotocol 20122021-05-18
NEN 6977:2008+C1:2010 nl244N6977+C1.10NEN 6977:2008+C1:2010 nlNorm bodem-chemischBodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) met hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC)2021-03-16
NEN 6950:2005 nl843N6950.05NEN 6950:2005 nlNorm vervallenBodem - Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde elementen in bodem, waterbodem en (zuiverings)slib2020-12-09
NEN 6950:2020 nl1057N6950.20NEN 6950:2020 nlNorm bodem-chemischBodem - Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde elementen in bodem, waterbodem en (zuiverings)slib2020-12-09
ISO 5815-1:2003 en507I5815-1.03ISO 5815-1:2003 enNorm vervallenWater - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 1: Verdunning en enting onder toevoeging van allylthioureum2020-08-07
NEN-EN-ISO 5815-1:2019 en1056I5815-1.19NEN-EN-ISO 5815-1:2019 enNorm water-chemischWater - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 1: Verdunning en enting onder toevoeging van allylthioureum2020-08-07
Eigen methode199EIGENMETHODEEigen methodeVoorschriftEigen methode2020-04-10
NEN-EN 16695:2015 en1055N16695.15NEN-EN 16695:2015 enNorm water-biologischWaterkwaliteit - Richtlijn voor het schatten van het fytoplankton biovolume2020-03-27
Protocol 3240-1, 23-06-20161054P3240-1.16Protocol 3240-1, 23-06-2016VoorschriftWaterbodem aanvullend III, Prestatieblad 3240-1. Bepaling van cyanide in waterbodem. v5_201606232020-03-06
Protocol 3230-1, 23-06-20161053P3230-1.16Protocol 3230-1, 23-06-2016VoorschriftWaterbodem aanvullend II. Prestatieblad 3230-1. Bepaling van monochloorbenzeen en dichloorbenzenen in waterbodem. v5_201606232020-03-06
Accreditatieprogramma04-SG.X_v12_201606231047AP04SG.X.16Accreditatieprogramma04-SG.X_v12_20160623VoorschriftAccreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Grond, v12_20160623, Prestatieblad SG.X Bepaling van polychloorbifenylen (PCB) in grond.2020-02-18
Accreditatieprogramma04-SG.VIII_v12_201606231049AP04GVIII.16Accreditatieprogramma04-SG.VIII_v12_20160623VoorschriftAccreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Grond, v12_20160623, Prestatieblad SG.VIII Bepaling van vluchtige aromatische koolwaterstoffen, vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen, MTBE en ETBE in grond.2020-02-18
Accreditatieprogramma04-SB.II_v9_201606231050AP04SB.II.16Accreditatieprogramma04-SB.II_v9_20160623VoorschriftAccreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Bouwstoffen, v9_20160623, Prestatieblad SB.II Bepaling van vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEX) in bouwstoffen.2020-02-18
Accreditatieprogramma04-SG.XI_v12_201606231051AP04SG.XI.16Accreditatieprogramma04-SG.XI_v12_20160623VoorschriftAccreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Grond, v12_20160623, Prestatieblad SG.XI Bepaling van minerale olie in grond.2020-02-18
Accreditatieprogramma04-SG.I_v12_201606231045AP04SG.I.16Accreditatieprogramma04-SG.I_v12_20160623VoorschriftAccreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Grond, v12_20160623, Prestatieblad SG.I Bepaling van de pH-CaCl2 in grond.2020-02-18
Accreditatieprogramma04-SB.V_v9_201606231052AP04SB.V.16Accreditatieprogramma04-SB.V_v9_20160623VoorschriftAccreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Bouwstoffen, v9_20160623, Prestatieblad SB.V Bepaling van minerale olie in bouwstoffen.2020-02-18
Accreditatieprogramma04-SB.XI_v9_201606231046AP04SB.XI.16Accreditatieprogramma04-SB.XI_v9_20160623VoorschriftAccreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Bouwstoffen, v9_20160623, Prestatieblad SB.XI Bepaling van pH in afvalstoffen.2020-02-18
Accreditatieprogramma04-SB.IV_v9_201606231048AP04SB.IV.16Accreditatieprogramma04-SB.IV_v9_20160623VoorschriftAccreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Onderdeel Samenstelling Bouwstoffen, v9_20160623, Prestatieblad SB.IV Bepaling van Polychloorbifenylen (PCB) in bouwstoffen.2020-02-18
Protocol 3110-5, 23-06-20161040P3110-5.16Protocol 3110-5, 23-06-2016VoorschriftPrestatieblad 5: Bepaling van minerale olie in grondwater. v7_201606232020-02-15
Protocol 3130-1, 23-06-20161041P3130-1.16Protocol 3130-1, 23-06-2016VoorschriftPrestatieblad 1: Bepaling van vluchtige aromaten, vluchtige chloorkoolwaterstoffen, MTBE en ETBE in grondwater. v7_201606232020-02-15
NEN-EN-ISO 10693:2014 en1044I10693.14NEN-EN-ISO 10693:2014 enNorm bodem-chemischBodem - Bepaling van het gehalte aan carbonaten - Volumetrische methode2020-02-15
Protocol 3020-1/2/3, 23-06-20161037P3020-123.16Protocol 3020-1/2/3, 23-06-2016VoorschriftPrestatiebladen 1: Bepaling van organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB), 2: Bepaling van het gehalte aan tri- en tetrachloorbenzenen en penta- en hexachloorbenzeen en 3: Bepaling van overige organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) in grond. v8_201606232020-02-15
Protocol 3130-2, 23-06-20161042P3130-2.16Protocol 3130-2, 23-06-2016VoorschriftPrestatieblad 2: Bepaling van monochloorbenzeen en dichloorbenzenen in grondwater. v7_201606232020-02-15
NEN-ISO 10693:2004 en228I10693.04NEN-ISO 10693:2004 enNorm vervallenBodem - Bepaling van het gehalte aan carbonaten - Volumetrische methode2020-02-15
Protocol 3030-2, 23-06-20161038P3030-1.16Protocol 3030-2, 23-06-2016VoorschriftPrestatieblad 2: Bepaling van monochloorbenzeen en dichloorbenzenen in grond. v8_201606232020-02-15
ISO 28540:2011 en1043I28540.11ISO 28540:2011 enNorm water-chemischWater - Bepaling van 16 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in water - Methode met gaschromatografie en massaspectrometrische detectie (GC-MS)2020-02-15
Protocol 3110-4, 23-06-20161039P3110-4.16Protocol 3110-4, 23-06-2016VoorschriftPrestatieblad 4: Bepaling van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in grondwater. v7_201606232020-02-15
NEN-ISO 20236:2018 en1036I20236.18NEN-ISO 20236:2018 enNorm water-chemischWater - Bepaling van totale organische koolstof (TOC), opgeloste organische koolstof (DOC), totaal gebonden stikstof (TNb) en opgelost gebonden stikstof (DNb) na katalytische oxidatieve verbranding bij hoge temperatuur (ISO20236:2018,IDT)2019-12-04
CMA/2/II/A.10 september 2012266CMA2IIA10.12CMA/2/II/A.10 september 2012Norm bodem-fysischSpectrofotometrische bepaling van het organisch koolstofgehalte in bodem en waterbodem2019-07-30
CMA/2/II/A.4 juni 2013323CMA2IIA4.13CMA/2/II/A.4 juni 2013Norm bodem-fysischSteekvastheid2019-07-30
NPR 9060:2016 nl1035P9060.16NPR 9060:2016 nlNorm water-biologischWater - Hydrobiologische methoden - Microscopisch onderzoek blauwalgen (Cyanobacteriën) ten behoeve van risicobeoordeling oppervlaktewater2019-07-19
NPR 6266:1991 nl890P6266.91NPR 6266:1991 nlNorm vervallenBacteriologisch onderzoek van water - Toelichting bij het onderzoek naar de aanwezigheid en het aantal kolonievormende eenheden (KVE) van Legionella-bacteriën volgens NEN 62652018-08-08
NEN-EN-ISO 11731-2:2008 en1033I11731-2.08NEN-EN-ISO 11731-2:2008 enNorm vervallenWater - Detectie en telling van Legionella - Deel 2: Directe membraanfiltratiemethode voor water met een laag bacteriegehalte2018-08-08
NPR 6266:2014 nl1034P6266.14NPR 6266:2014 nlNorm vervallenWater - Toelichting bij de detectie van Legionella volgens NEN 62652018-08-08
ISO 11731:1998 en402I11731.98ISO 11731:1998 enNorm vervallenWater quality - Detection and enumeration of Legionella2018-08-08
NEN 6265:2007 nl273N6265.07NEN 6265:2007 nlNorm vervallenWater - Detectie en telling van Legionella2018-08-08
NEN-EN-ISO 11731:2017 en1032I11731.17NEN-EN-ISO 11731:2017 enNorm water-biologischWater - Telling van legionella2018-08-08
NEN-EN-ISO 14403:2002 en176I14403.02NEN-EN-ISO 14403:2002 enNorm vervallenWater - Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en het gehalte aan vrij cyanide met behulp van continue doorstroomanalyse2018-06-29
NEN-EN-ISO 14403-2:2012 en1014I14403-2.12NEN-EN-ISO 14403-2:2012 enNorm water-chemischWater - Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en het gehalte aan vrij cyanide met doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 2: Methode met continu doorstroomanalyse (CFA)2018-06-29
NEN-EN-ISO 14403-2:2009 Ontw. en1015I14403-2.09NEN-EN-ISO 14403-2:2009 Ontw. enNorm vervallenWater - Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en het gehalte aan vrij cyanide met gebruik van doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 2: Methode met doorstroomanalysesysteem (CFA)2018-06-29
NEN-EN 12338:1998 en52N12338.98NEN-EN 12338:1998 enNorm vervallenWater - Bepaling van het gehalte aan kwik - Methoden na verrijking door amalgamatie2017-12-08
NEN-EN 1483:2007 en54N1483.07NEN-EN 1483:2007 enNorm vervallenWater - Bepaling van kwik - Methode met atomaire-absorpt iespectrometrie2017-12-08
ISO 25101:2009 en1012I25101.09ISO 25101:2009 enNorm water-chemischWater - Bepaling van perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en perfluoroctaanzuur - Methode voor ongefilterde monsters van vaste faseeëxtractie en vloeistof chromatografie/massaspectrometrie2017-12-08
NEN-EN-ISO 12846:2012 en1013I12846.12NEN-EN-ISO 12846:2012 enNorm water-chemischWater - Bepaling van kwik - Methode met atomaire-absorptiespectrometrie met en zonder concentratie2017-12-08
DIN 38407-42:2011-031011D38407-42.11DIN 38407-42:2011-03Norm water-chemischDeutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Gemeinsam erfassbare Stoffgruppen (Gruppe F) - Teil 42: Bestimmung ausgewählter polyfluorierter Verbindungen (PFC) in Wasser - Verfahren mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (HPLC-MS/MS) nach Fest- Flüssig-Extraktion (F 42)2017-12-08
NEN-EN-ISO 12010:2014 en1010I12010.14NEN-EN-ISO 12010:2014 enNorm water-chemischWater - Bepaling van korte keten polychlooralkanen in water - Methode met gaschromatografie/massaspectrometrie (GC-MS) en negatieve chemische ionisatie (NCI)2017-09-12
NEN-EN-ISO 7027:2000 en529I7027.00NEN-EN-ISO 7027:2000 enNorm vervallenWater - Bepaling van de troebelheid2017-09-12
NEN-EN-ISO 7027-1:2016 en1009I7027.16NEN-EN-ISO 7027-1:2016 enNorm water-fysischWater - Bepaling van troebelheid - Deel 1: Kwantitatieve methoden2017-09-12
NEN 5898+C1:2016 nl1006N5898+C1.16NEN 5898+C1:2016 nlNorm milieuBepaling van het gehalte aan asbest in grond, waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat2017-07-01
CWEA/S-III-2.1V2:20141008SIII2.1v2.14CWEA/S-III-2.1V2:2014Norm bodem-chemischBodem - Détermination de l’indice phénol2017-05-16
NEN 6953:2017 nl1007N6953.17NEN 6953:2017 nlNorm water-chemischWater - Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde elementen in water2017-04-26
NEN 6953:2005 nl844N6953.05NEN 6953:2005 nlNorm vervallenWater - Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde elementen in water2017-04-26
NEN-EN-ISO 9308-1:2000 en302I9308-1.00NEN-EN-ISO 9308-1:2000 enNorm water-biologischWater - Detectie en enumeratie van Escherichia coli en bacteriën van de coligroep - Deel 1: Methode met membraanfiltratie2017-04-01
NPR 6574:1987 nl906P6574.87NPR 6574:1987 nlNorm water-biologischBacteriologisch onderzoek van water - Toelichting bij onderzoek met behulp van membraanfiltratie naar de aanwezigheid en het aantal kolonievormende eenheden (KVE) van Pseudomonas aeruginosa volgens NEN 65732017-04-01
NEN 6261:1990/A1:2002696N6261.90NEN 6261:1990/A1:2002Norm water-biologischBacteriologisch onderzoek van water - Onderzoek met behulp van membraanfiltratie naar de aanwezigheid en het aantal kolonievormende eenheden (KVE) van Escherichia coli2017-04-01
NEN 6672:1994 nl263N6672.94NEN 6672:1994 nlNorm vervallenAfvalwater - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan petroleumether extraheerbare oliën en vetten - Directe extractie2017-04-01
NEN-EN-ISO 7393-1:2000 en534I7393-1.00NEN-EN-ISO 7393-1:2000 enNorm water-chemischWater - Bepaling van het vrije chloorgehalte en het totale chloorgehalte - Deel 1: Titrimetrische methode met gebruik van N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine2017-04-01
NEN-EN-ISO 14911:1999 en436I14911.99NEN-EN-ISO 14911:1999 enNorm water-chemischWater - Bepaling van opgeloste Li+, Na+, NH4+, K+, Mn²+, Ca²+, Mg²+, Sr²+ en Ba²+ met ionchromatografie - Methode voor water en afvalwater2017-04-01
NVN 5694:1996 nl (vervallen)938V5694.96NVN 5694:1996 nl (vervallen)Norm vervallenRadioactiviteitsmetingen - Methoden voor de radiochemische bepaling van polonium-210 (210Po) en lood-210 (210Pb)2017-04-01
DIN 38405-27:1992-07287D38405-27.92DIN 38405-27:1992-07Norm bodem/water-chemischDeutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Anionen (Gruppe D): Bestimmung von leicht freisetzbarem Sulfid (D 27)2017-04-01
NEN 6634:1991 nl814N6634.91NEN 6634:1991 nlNorm vervallenWater - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Verdunningsmethode met enting2017-04-01
NEN-EN 1899-2:1998 en,nl641N1899-2.98NEN-EN 1899-2:1998 en,nlNorm water-chemischWaterkwaliteit - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BODn) - Deel 2: Methode voor onverdunde monsters2017-04-01
NEN-EN-ISO 9308-3:1999 en563I9308-3.99NEN-EN-ISO 9308-3:1999 enNorm vervallenWater - Bepaling en enumeratie van Escherichia coli en bacteriën van de coligroep in oppervlaktewater en afvalwater - Deel 3: Geminiaturiseerde methode (meest waarschijnlijke aantal) door enting in een vloeibaar medium2017-04-01
NEN-EN-ISO 6341:1996 en517I6341.96NEN-EN-ISO 6341:1996 enNorm water-biologischWater - Bepaling van de remming van de mobiliteit van Daphnia Magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Acute toxiciteitsproef2017-04-01
NEN-EN-ISO 17294-2:2016 en1000I17294-2.16NEN-EN-ISO 17294-2:2016 enNorm water-chemischWater - Toepassing van massaspectrometrie met inductief gekoppeld plasma - Deel 2: Bepaling van geselecteerde elementen inclusief uranium isotopen2017-04-01
NEN-ISO 10706:2000 en375I10706.00NEN-ISO 10706:2000 enNorm water-biologischWater - Bepaling van de lange termijn toxiteit van stoffen op Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea)2017-04-01
NPR-CEN/TR 15214-1:2006 en917T15214-1.06NPR-CEN/TR 15214-1:2006 enNorm slibKarakterisering van slib - Detectie en telling van Escherichia coli in slib, grond, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 1: Membraanfiltratiemethode voor telling2017-04-01
NEN 6263:1989 nl697N6263.89NEN 6263:1989 nlNorm water-biologischBacteriologisch onderzoek van water - Onderzoek met behulp van membraanfiltratie naar de aanwezigheid en het aantal kolonievormende eenheden (KVE) van Aeromonas-bacteriën2017-04-01
NEN 6646:2015 nl1005N6646.15NEN 6646:2015 nlNorm vervallenWater - Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof volgens Kjeldahl, door mineralisatie met seleen, met behulp van een doorstroomanalysesysteem2017-04-01
NEN-EN-ISO 7393-2:2000 en535I7393-2.00NEN-EN-ISO 7393-2:2000 enNorm water-chemischWater - Bepaling van het vrije chloorgehalte en het totale chloorgehalte - Deel 2: Colorimetrische methode met gebruik van N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine, voor routine controledoeleinden2017-04-01
NEN-EN-ISO 9308-3:1999/C1:2000 en1004I9308-3C1.00NEN-EN-ISO 9308-3:1999/C1:2000 enNorm water-biologischWater - Detectie en telling van Escherichia coli en bacteriën van de coligroep in oppervlaktewater en afvalwater - Deel 3: Geminiaturiseerde methode (meest waarschijnlijke aantal) door enting in een vloeibaar medium2017-04-01
NEN-ISO 15553:2006 en443I15553.06NEN-ISO 15553:2006 enNorm water-biologischWater - Isolatie en identificatie van Cryptosporidium oocystsen Giardia cysts uit water2017-04-01
NVN 6517:2000 nl947V6517.00NVN 6517:2000 nlNorm water-biologischWater - Tellen, determineren en biovolumebepaling van zoöplankton (Cladocera, Copepoda, Rotifera) > 50 µm en het bepalen van de groottestructuur van Daphnia2017-04-01
DIN 38412-16:1985-12289D38412-16.85DIN 38412-16:1985-12Norm water-biologischDeutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Testverfahren mit Wasserorganismen (Gruppe L): Bestimmung des Chlorophyll-a-Gehaltes von Oberflächenwasser (L 16)2017-04-01
NPR 6264:1989 nl889P6264.89NPR 6264:1989 nlNorm water-biologischBacteriologisch onderzoek van water - Toelichting bij het onderzoek met behulp van membraanfiltratie naar de aanwezigheid en het aantal kolonievormende eenheden (KVE) van Aeromonas-bacteriën volgens NEN 62632017-04-01
NEN 5786:1991 nl691N5786.91NEN 5786:1991 nlNorm bodem-fysischBodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de waterretentiekarakteristiek - Onderdrukmethode tot h= -200 cm - Bepaling met een poreuze plaat in combinatie met een buret2017-04-01
NEN 6520:2006 nl149N6520.06NEN 6520:2006 nlNorm vervallenWater - Spectrofotometrische bepaling van het gehalte aan chlorofyl-a2017-04-01
NEN-EN-ISO 7346-1:1997 en531I7346-1.97NEN-EN-ISO 7346-1:1997 enNorm water-biologischWater - Bepaling van de acute letale toxiciteit van stoffen voor zoetwatervissen [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Deel 1: Statische methode2017-04-01
NEN 6646+C1:2015 nl1001N6646+C1.15NEN 6646+C1:2015 nlNorm water-chemischWater - Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof volgens Kjeldahl, door mineralisatie met seleen, met behulp van een doorstroomanalysesysteem2017-04-01
NEN-EN-ISO 10712:1996 en378I10712.96NEN-EN-ISO 10712:1996 enNorm water-biologischWater - Proef voor de bepaling van het groeiremmend effect op Pseudomonas putida (proef voor de Pseudomonas-celvermeerderingsremming)2017-04-01
NPR-CEN/TR 15214-2:2006 en918T15214-2.06NPR-CEN/TR 15214-2:2006 enNorm slibKarakterisering van slib - Detectie en telling van Escherichia coli in slib, grond, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en bioafval - Deel 2: Geminiaturiseerde methode (meest waarschijnlijke aantal) door enting in een vloeibaar medium2017-04-01
NEN 6269:1996 nl699N6269.96NEN 6269:1996 nlNorm water-biologischBacteriologisch onderzoek van water - Onderzoek naar de aanwezigheid en/of het meest waarschijnlijke aantal van thermofiele Campylobacter-bacteriën2017-04-01
DIN EN 1485:1996-11293D1485.96DIN EN 1485:1996-11Norm vervallenWasserbeschaffenheit - Bestimmung adsorbierbarer organisch gebundener Halogene (AOX) - Deutsche Fassung EN 1485:19962017-04-01
NEN-EN 12780:2002 en596N12780.02NEN-EN 12780:2002 enNorm water-biologischWater - Detectie en telling van Pseudomonas aeruginosa door membraanfiltratie2017-04-01
NEN-ISO 10523:2008 en252I10523.08NEN-ISO 10523:2008 enNorm vervallenWater - Bepaling van de pH, (Als Nederlandse norm is aanvaard: ISO 10523:2008,IDT)2017-04-01
ISO 16240:2005 en455I16240.05ISO 16240:2005 enNorm water-biologischWater - Bepaling van de genotoxiciteit van water en afvalwater met de Salmonella/microsomeproef (Ames proef)2017-04-01
… overige resultaten

Eigenschappen

Id62
VoorkeurslabelWaardebepalingsmethode
Definitie (nl)Wijze waarop de meetwaarde bepaald is

Toelichting:

Het gaat hierbij zowel om fysische, chemische als biologische bepalingen. Vaak is dit de verwijzing naar een document, bv NEN-norm, waarin de toegepaste methode beschreven is. Het rekenmodel waarmee waarden gegenereerd worden wordt beschouwd als waardebepalingsmethode.Dit is bijvoorbeeld de wijze waarop een waarde bepaald wordt uit een combinatie van de verschillende sensoren.
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatiewww.ihw.nl
URL achtergrondinformatiehttps://acceptatie.aquo.nl/index.php/Speciaal:Redirect/file/Praktijkrichtlijn-domeintabellen-im-metingen.pdf
Is open domeinJ
Begin geldigheid11-06-2011
Eind geldigheid01-01-2100
Datum gewijzigd10-04-2020
XSDAquo-domein_waardebepalingsmethode_2014.xsd
MetadataCodes, Omschrijving, Groep, Titel, Id, Begin geldigheid%23ISO, Eind geldigheid%23ISO, Gerelateerd

Categorie van

Gerelateerd


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Waardebepalingsmethode gebruikt worden:

  • Codes (Aquo-code)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Groep (Groep binnen domeinwaarde)
  • Titel (Volledige titel van de norm of het voorschrift, zoals bekend bij o.a. het NNI.)
  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Waardebepalingsmethode CSV download incl vervallen waarden
Waardebepalingsmethode CSV download incl vervallen waarden met GUID ID's

Aquo history.png
Search.png
Rdf.jpg
JSON.png