object

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)object
Definitie (nl)door de mens geproduceerd of gerealiseerd voorwerp, constructie, bouwwerk.
Toelichting (nl)Binnen de zuiveringsinfrastructuur een onderdeel dat een directe relatie heeft met het primair proces.
BronVROM, 1995: Gegevenswoordenboek milieubeheer, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1 juni 1995, pag. 161.
Label (en)object
Label (de)objekt
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
objectCategorie van
objectGerelateerd
objectHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afloopvoorziening (Begrip)Brederobject
afrastering (Begrip)Brederobject
aëratietank (Begrip)Brederobject
heffingsobject (Begrip)Brederobject
infrastructureel object (Begrip)Brederobject
kaart (Begrip)Brederobject
vaartuig (Begrip)Brederobject
vastgoedobject (Begrip)Brederobject
voertuig (Begrip)Brederobject
beheers- en onderhoudsplan. (Begrip)Gerelateerdobject
beoordelingsspoor (Begrip)Gerelateerdobject
bepaling vergunning (Begrip)Gerelateerdobject
onderdeel (Begrip)Gerelateerdobject
attribuut (Begrip)Heeft onderdeelobject
vak (Begrip)Heeft onderdeelobject
attribuut (Begrip)Smallerobject
vak (Begrip)Smallerobject
RDF.jpg
Aquo history.png