klein gevaarlijk afval

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)klein gevaarlijk afval
Toelichting (nl)klein gevaarlijk afval is afkomstig van huishoudens en bedrijven en te verdelen in de catogerieën chemicaliën van laboratoria, resten van amalgaam van tandartsen, resten van verven, lakken en bijvoorbeeld beitsen, fotografisch gevaarlijk afval (onder andere fixeer, ontwikkelaar en spoelwater), zuur-, loog, galvanische- en etsbaden bij metaalbewerking, afgewerkte olie
AfkortingKGA
Bronwikipedia
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
klein gevaarlijk afvalCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png