laagwater

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)laagwater
Definitie (nl)de laagste stand van het water in een bepaalde periode
Toelichting (nl)In een getijdegebied is dit de laagste stand van het water in een getijperiode (12 uur en 25 minuten). Op een rivier heeft het getij nog invloed op de benedenloop. Van een laagwater op een rivier (boven- en benedenloop) is sprake als er een lagere afvoer dan gemiddeld is (bijv. door droogte).
BronRWS
Synoniem (nl)eb
Begin geldigheid2016-01-21
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
laagwaterCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Laagwater dag (Domeinwaarde)Gerelateerdlaagwater
RDF.jpg
Aquo history.png