conventionele rijn

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)conventionele rijn
Definitie (nl)de Rijn en Rijntakken, voor zover vallend onder het Rijnvaartpolitiereglement
Toelichting (nl)In Nederland: Rijn, Waal, Lek, Neder-Rijn en Pannerdensch Kanaal
Label (en)conventional Rhine
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
conventionele rijnCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png