rolbrug

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)rolbrug
Definitie (nl)brug verschuifbaar in horizontale richting.
Label (en)rolling bridge
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
rolbrugBreder
rolbrugCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
rolbascule brug (Begrip)Brederrolbrug
Rolbrug (Domeinwaarde)Gerelateerdrolbrug
RDF.jpg
Aquo history.png