heffingsobject

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)heffingsobject
Definitie (nl)object waarvoor het waterschap een belastingheffing oplegt
BronAdventus
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
heffingsobjectBreder
heffingsobjectGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
kadastraal perceel (Begrip)Brederheffingsobject
lozingsobject (Begrip)Brederheffingsobject
precario-object (Begrip)Brederheffingsobject
waterschaps-perceeldeel (Begrip)Brederheffingsobject
woz-object (Begrip)Brederheffingsobject
aanslagregel (Begrip)Gerelateerdheffingsobject
correspondentie (Begrip)Gerelateerdheffingsobject
gebied (Begrip)Gerelateerdheffingsobject
locatie (Begrip)Gerelateerdheffingsobject
rol adres (Begrip)Gerelateerdheffingsobject
rol subject (Begrip)Gerelateerdheffingsobject
RDF.jpg
Aquo history.png