bewerkte data

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)bewerkte data
Definitie (nl)data aangepast/ bewerkt door: - filteren / - schematiseren / - smoothen / - reduceren.
Toelichting (nl)Er moet dus altijd vermeldt worden wat voor bewerkingsslag er is toegepast om uiteindelijk te komen tot een specifieke dataset
Label (en)pre-processed data
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bewerkte dataCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png