asbest

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)asbest
Definitie (nl)een minerale vezel die water en lucht kan vervuilen en kanker of asbestose kan veroorzaken wanneer deze wordt ingeademd.
Toelichting (nl)er bestaan verschillende soorten asbestmineralen. Asbestvezels zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen: de spiraalvormige of serpentijnachtige, waaronder chrysotiel (ofwel wit asbest) en de rechte of amfiboolachtige, waaronder crocidoliet (blauw asbest), amosiet (bruin asbest), anthophylliet (geel), tremoliet (grijs) en actinoliet (groen).
BronWikipedia
Label (en)Asbestos
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
WijzigingsnummerW-2103-0019
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
asbestBreder
asbestCategorie van
asbestGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
amfibool asbest (Begrip)Brederasbest
asbest hechtgebonden (Begrip)Brederasbest
asbest niet-hechtgebonden (Begrip)Brederasbest
serpentijn asbest (Begrip)Brederasbest
som gewogen asbest (Begrip)Brederasbest
asbest (Domeinwaarde)Gerelateerdasbest
asbest (Domeinwaarde)Gerelateerdasbest
asbestcement (Begrip)Gerelateerdasbest
mineraal (Begrip)Gerelateerdasbest
RDF.jpg
Aquo history.png