deep scattering layer

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)deep scattering layer
Definitie (nl)het is een in de waterkolom gelegen dunne horizontale zone van levende organismen in de oceaan.
Toelichting (nl)Deze laag blijkt 's avonds te stijgen en 's ochtends te dalen. Het is zo genoemd, omdat het de eigenschap heeft om geluidsgolven te weerkaatsen, zoals de zeebodem. In het jargon wordt deze laag daardoor 'valse bodem' genoemd. De DSL-laag is voornamelijk s
AfkortingDSL
Bronwww.vliz.be
Synoniem (nl)valse bodem
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
deep scattering layerCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png