(6,6)-fenyl-C61-boterzuurbutylester

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen en de daarbij horende domeinwaarden.


Eigenschappen

Voorkeurslabel(6,6)-fenyl-C61-boterzuurbutylester
Omschrijving(6,6)-fenyl-C61-boterzuurbutylester
Id6369
Codes66FyC61btzC4
GroepChemischeStof
Begin geldigheid2020-06-12
Eind geldigheid2100-01-01
CASnummer571177-66-7
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
(6,6)-fenyl-C61-boterzuurbutylesterBreder


RDF.jpg
Aquo history.png