eenheid

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)eenheid
Definitie (nl)de dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.
Toelichting (nl)Zo mogelijk wordt de dimensie in SI-eenheden volgens NEN-norm 1000 uitgedrukt.
BronRWS-A, 1997 / VROM, 1995: Gegevenswoordenboek milieubeheer, Ministerie van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1 juni 1995, pag. 165. / UvW, 1996: GWL gewijzigd
Label (en)unit
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
eenheidCategorie van
eenheidGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bar (Begrip)Bredereenheid
waarnemingssoort (Begrip)Gerelateerdeenheid
RDF.jpg
Aquo history.png