beleidsplan drink- en industriewatervoorziening

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)beleidsplan drink- en industriewatervoorziening
Toelichting (nl)een beleidsplan, omvattende de hoofdlijnen en beginselen van het beleid ter verzekering van een goede drink- en industriewatervoorziening. Het beleidsplan geeft inzicht in de ruimtelijke aspecten van het beleid inzake de drink- en industriewatervoorziening, voor zover dat is gericht op het tot stand brengen van de nodige watervoorzieningswerken. Het beleidsplan wordt aangemerkt als een structuurvisie als bedoeld in artikel 2.3, tweede lid, van de Wet ruimtelijke ordening betreffende het aspect drink- en industriewatervoorziening van het nationale ruimtelijk beleid.
AfkortingBDIV
Bronwww.waterwizard.nl
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beleidsplan drink- en industriewatervoorzieningBreder
beleidsplan drink- en industriewatervoorzieningGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beleidsplannen (Begrip)Gerelateerdbeleidsplan drink- en industriewatervoorziening
drinkwater (Begrip)Gerelateerdbeleidsplan drink- en industriewatervoorziening
water (Begrip)Gerelateerdbeleidsplan drink- en industriewatervoorziening
wet ruimtelijke ordening (Begrip)Gerelateerdbeleidsplan drink- en industriewatervoorziening
beleid (Begrip)Smallerbeleidsplan drink- en industriewatervoorziening
RDF.jpg
Aquo history.png