goed

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)goed
Definitie (nl)resultaat van de toetsing als de waterkering op de peildatum minimaal ontwerpkwaliteit heeft: er wordt aan de ontwerpcriteria voldaan met gebruikmaking van toetsingsuitgangspunten en –randvoorwaarden.
Label (en)good
Label (de)gut
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
goedCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Goed (Domeinwaarde)Gerelateerdgoed
Goed (Domeinwaarde)Gerelateerdgoed
Goed (Domeinwaarde)Gerelateerdgoed
goed (Domeinwaarde)Gerelateerdgoed
RDF.jpg
Aquo history.png