nocturnaal

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)nocturnaal
Definitie (nl)levenswijze die toegeschreven wordt aan organismen die gedurende de nacht actief zijn en overdag slapen
Toelichting (nl)bijvoorbeeld uilen, nachtvlinders. Het is het tegengestelde van een diurnale en crepusculaire levenswijze.
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
nocturnaalCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png