Typering

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector.

Domeinwaarden

Domeinwaarden (historisch)


Eigenschappen

Id1286
VoorkeurslabelTypering
Definitie (nl)dynamisch kenmerk van een medium of (meet-)object dat wordt waargenomen of beoordeeld en dat is gedefinieerd in een methodiek of voorschrift.
Verantwoordelijke organisatieIHW
URL Verantwoordelijke organisatiehttps://www.ihw.nl
URL domeintabeldomeintabel/Typering
URL achtergrondinformatieParameterlijsten
Is open domeinJa
Begin geldigheid2021/01/01
Eind geldigheid2100/01/01
MetadataId, Codes, Omschrijving, Groep, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Status, GerelateerdMetadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Typering gebruikt worden:

  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Codes (Aquo-code)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Groep (Groep binnen domeinwaarde)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Status (Geldig, Vervallen of Concept)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Search.png
RDF.jpg
CSV.jpg
JSON.png