extinctie

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)extinctie
Definitie (nl)de verzwakking van de straling door absorptie en verstrooiing wanneer ze door een medium gaat.
Toelichting (nl)De extinctie geeft de factor waarmee lichtsterkte als gevolg van de afgelegde afstand door een medium met daarin opgeloste stoffen afgenomen is. Een karakteristieke maat voor de extinctie wordt gegeven door de extinctiecoëfficiënt.
Synoniem (nl)absorbantie
Label (en)extinction
Label (de)extinktion
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
extinctieCategorie van
extinctieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
extinctiecoëfficiënt (Begrip)Gerelateerdextinctie
RDF.jpg
Aquo history.png